Vytápění krbem

Živý oheň je fenomén, který v nás vyvolává libé pocity z pohledu do plamenů. Dřevo nás může potěšit pohledem na nízký účet za vytápění domu. Není proto divu, že se krby, kamna, kotle na dřevo či pelety těší stále trvající oblibě. Jen je potřeba si správně vybrat.

Od časů otevřených krbů jsme se hodně posunuli ve svých nárocích, co od ohně očekáváme a co nám může nabídnout. Zorientovat se ve všech možnostech, jak využít dřevo, není snadné, proto hned jedním dechem dodejme, že je nejlepší se svěřit do rukou odborníků – jak s návrhem samotného řešení, tak s jeho realizací.

2

Kachlová kamna Savona s výměníkem s regulovatelným výkonem od 3,5 do 10,3 kW mohou předat do místnosti 3,1 kW, do vody 7,2 kW. Palivem může být kusové dřevo, ekobrikety i uhelné brikety. HAAS + SOHN RUKOV

1

Individuálně stavěný krb s krbovou vložkou Brunner, realizace kamnářství TEMR

PROČ TO NENÍ SNADNÉ?

Samozřejmě proto, že je stále více možností, jak a v čem dřevo spalovat. Od jednoduchých otevřených krbů přes teplovzdušné a teplovodní krby a kamna, sálavá kamna, uzavřené teplovzdušné systémy až po centrální kotle. Vzhledem k tolika možnostem se rozšířila i škála toho, co můžeme získat. A to je třeba si na samém počátku ujasnit. Pohodu s pohledem do sálajích plamenů? Levné vytápění celého domu? Nebo něco mezi tím? Je pro nás důležité být nezávislí na elektřině, kdyby došlo k jejímu výpadku? Nebo nám jde o zdraví? Nebo o krásu samotného krbu? A jaký vyžadujeme komfort? K těmto někdy obtížně definovatelným subjektivním požadavkům přistupují i další praktické – počet členů domácnosti a způsob života rodiny. Kdy je potřeba nejvíce tepla? Potřebujeme teplo po celý den, nebo potřebujeme rychle vytopit dům až večer? Jak často můžeme přikládat?

3

4

Vysoce účinná krbová kamna Harmaja 2L mají jádro vyrobené z kompozitního materiálu a povrchovou úpravu z mastku, který vyniká vysokou tepelnou vodivostí a kapacitou. Konvekční klapky umístěné na horní desce kamen umožňují okamžitý ohřev místnosti. Topit je možné dřevem i peletami. TULIKIVI

KOLIK TEPLA?

V neposlední řadě ovlivní způsob vytápění samotný dům, velikost vytápěných místností, prostorové možnosti, napojení na komín a zejména tepelné nároky domu. Ty se v současné době výrazně snižují – dnešní stavby mají mnohem nižší nároky na potřebu tepla, jsou zateplené, utěsněné, a od tepelných zdrojů vyžadují mnohem nižší výkon, než bylo ještě donedávna obvyklé. Paradoxně tedy můžeme od krbu požadovat, aby v něm krásně sálaly plameny, ale aby přitom příliš nehřál. Řešení se musí se všemi okolnostmi a požadavky, často protichůdnými, správně vypořádat. Proto jsme hned na začátku zdůraznili nezbytnou roli odborníka, který nám na samém počátku pomůže si ujasnit, co opravdu chceme a potřebujeme, poté posoudí všechny ovlivňují faktory a navrhne vhodné řešení včetně potřebného přísunu vzduchu pro hoření, stanoví správný výkon. Samozřejmostí je, že se postará i o bezpečnost a soulad se všemi technickými a bezpečnostními předpisy. Každé řešení je individuální a je třeba značné zkušenosti k tomu, aby fungovalo a splnilo všechna očekávání.

KAM S PŘEBYTEČNÝM TEPLEM?

Jak jsme řekli, zvláště u krbů, od nichž vyžadujeme velké prosklení, a tím i možnost kochat se pohledem do plamenů, nastává problém s nadměrným přehřátím prostoru. Prosklením se do místnosti dostává sálavé teplo, podle jeho velikosti až 40 %. Pomoci může vložka s kvalitnějším či menším prosklením, a především s velmi nízkým regulovatelným výkonem. Regulovat výkon je však možné jen v určitém rozsahu, nikoliv od nuly. Přílišné omezování přísunu vzduchu, aby se ve výkonnějším spotřebiči dosáhlo níkého výkonu, je dlouhodobě nepřijatelné, ať se jedná o krbovou vložku či kamna. Dochází totiž k nedokonalému spalování, vyšší spotřebě paliva, dehtování a značnému znečištění skla. Přitom k tomu, aby dřevo v krbu hořelo pěkným plamenem, je určitý výkon nutný. Proto vložky s velmi nízkým výkonem 3-4 kW na trhu těžko najdeme, snadněji si vybereme méně výkonná krbová kamna. Jejich výhodou je jednoduchá instalace, menší nároky na komín, a nižší pořizovací náklady. Přitom dokáží plně uspokojit i estetické požadavky – vyrábějí se v zajímavých designových provedeních i s poměrně velkým prosklením.

Další možností jak zajistit, aby nebylo v místnosti po zatopení příliš horko, je akumulace. Tedy směrování část výkonu do vody nebo do akumulační hmoty.

5

Krb v novostavbě s velkými prosklenými plochami obvodových stěn – zadáním byl dominantní vzhled s použitím přírodního kamene v co možná největší ploše beze spár. Jako plocha nehořlavé podlahy před krbem byla použita leštěná černá žula Nero. TEMR

6

Krbová kamna Lugo díky regulovatelnému výkonu, který začíná již na 4 kW, vyhoví i nízkoenergetickým domům. Mohou být doplněna speciálními akumulačními tvarovkami Romotop na zadní straně kamen a v prostoru nad spalovací komorou, čímž se prodlouží doba vyzařování tepla až na 8,5 hodiny. ROMOTOP

TEPLOVODNÍ KRBY A KAMNA

Dokáží využít část tepla k ohřevu vody díky teplovodnímu výměníku, do místnosti je pak směrována jen menší část výkonu. Voda může být využívána jako užitková, nebo se krb či kamna zapojí do centrální teplovodní soustavy, obvykle s pomocí objemné akumulační nádoby. U kvalitně konstruovaných teplovodních krbů lze využít až 85 % celkového topného výkonu krbu k ohřevu vody. A jak to bývá, vždy je něco za něco. V tomto případě je daní omezený výhled do plamenů – dvířka krbu musejí být menší, nejlépe s dvojsklem či trojsklem. Bezpečné zapojení do teplovodního systému je technicky, a tedy i finančně

náročné. Zvažujme proto, zda se nám vložené finance vrátí v úsporách na vytápění a ohřev vody. Nejedná se jen o krb či kamna, ale celý systém vyžaduje řadu dalších prvků, jako oběhové čerpadlo či expanzní nádobu, musí být zajištěna bezpečnost pomocí bezpečnostních ventilů a podobně. A hlavně je třeba si uvědomit, že topidla s tepelným výměníkem nemohou být záložním zdrojem v případě výpadku elektřiny, naopak musá být jištěna pro případ přerušení dodávky, ideálně záložním zdrojem a vychlazovací smyčkou

AKUMULAČNÍ KRBY A KAMNA

Nadbytečný výkon možné směrovat i do akumulační hmoty. Všichni asi známe kachlová kamna, které tak dlouho a příjemně hřejí. Máme je však spojená se starými chalupami. Mylně. I dnes mají akumulační topidla v našich domácnostech místo a mají nám co nabídnout. Především to, že dokáží odebrat velké množství tepla plamenům a uvolňovat je do místnosti postupně. Mohou mít vyšší výkon než jednoduché teplovzdušné krby, protože se rozloží do delší doby – až několika hodin. Můžeme je tedy instalovat i do domů s malou tepelnou ztrátou. Díky moderním keramickým materiálům mohou mít i poměrně rychlý náběh. Krby, respektive obestavěné krbové vložky, a krbová kamna nabízejí jak pohled do plamenů, tak i pěkný pohled na samotné topidlo.

Moderní interiér i energeticky úsporná stavba si však může dovolit i ta známá kachlová kamna. Mohou mít zcela soudobou tvář a přitom nabídnou skvělý komfort – dlouhou dobu topení bez přikládání, postupné předávání tepla, a tedy nepřehřívání interiéru- A tedy i nízké náklady na vytápění. Zajistí dostatek tepla přes zimu, ale mohou bez problémů pracovat i na velmi nízký výkon v tak zvaných přechodových obdobích, na jaře a na podzim. Tedy v době, kdy jednoduché teplovzdušné krby či kamna nelze provozovat vzhledem k riziku dehtování a zanášení skla, kouřovodu a komína sazemi.

7

Kachlový sporák v moderním designu – hladké kachle s matnou cotto glazurou, nerezové kování – najde uplatnění i v současné kuchyni. Litinový teplovodní výměník Burnet 300 s bezroštovým topeništěm spaluje dřevo efektivně jako pokojová kamna s uzavřeným šamotovým topeništěm. Pro maximální komfort je do těla sporáku zasazena i sklokeramická varná deska. Sporák z bledě modrých kachlů navazuje na tradiční vzhled i barevnost v místě realizace, bonusem je integrovaný dřez i rohová lavička s vytápěným opěradlem. TEMR

A CO ZDRAVÍ?

Jedna z otázek, které je třeba si položit na počátku uvažování o vytápění dřevem. S topením v krbu nebo kamnech je spojena i zvýšená prašnost, víření prachu, díky vysokým povrchovým teplotám krbové vložky i přepáleného. Tento neduh se prohlubuje, přenášíme-li teplo i do dalších místností. U teplovzdušných krbů je proto lepší volit

samotížný způsob, kdy se vzduch dostává pouze na základě fyzikálních zákonů do místností bezprostředně sousedících. Teplovzdušné rozvádění tepla pomocí ventilátorů se vzhledem k několikanásobně větší výměně vzduchu vyznačuje i vyšší prašností a dalšími nepříjemnými jevy, jako je proudění a vysoušení vzduchu či přenášení pachů. Tohoto neduhu se lze zbavit uzavřeným systémem teplovzdušných rozvodů, zvaným hypocaust.

Horký vzduch cirkuluje v uzavřeném prostoru, proudí z výměníku krbové vložky do keramických výměníků v jednotlivých místnostech a odtud zpět do krbu, kde se

znovu zahřívá. Uzavřený systém pracuje vlastně jako ústřední teplovodní topení, jen místo vody v něm koluje vzduch. Hlavní výhodou tohoto řešení je kvalita vzduchu v místnosti, nevýhodou poměrně vysoká pořizovací cena a nároky na prostor.

Další výhodou je sálavý přenos tepla, který je výhodou nejen hypocaustu, ale všech akumulačních způsobů vytápění. V čem je sálání vhodnější pro naše zdraví? Sálavé teplo působí na člověka podobně jako sluneční záření. Tepelné paprsky neohřívají vzduch, ale předměty v místnosti, podlahu, strop a zdi, a samozřejmě osoby. Sálavá topidla umějí dodat do prostoru energii, aniž by se neúměrně zvyšovala teplota vzduchu, pocit tepla v nás vzbuzuje samotný dopad paprsků. Navíc je na rozdíl od tepla, které se přenáší ohřevem vzduchu a jeho prouděním, dosaženo mnohem rovnoměrnějšího rozdělení teplot v místnosti. A ještě si můžeme vybrat, jak moc se chceme zahřát. Prostě si sedneme ke kamnům blíž nebo dále. To je například nemožné u podlahového vytápění, které je také založeno na přenosu tepla sáláním.

8

Sálavá akumulační kamna mohou efektivně vytápět interiér a nemusejí být tradiční honzovskou pecí. Moderní kamna postavená z velkoplošných kachlů s kamnovou vložkou s dvojitým sklem a akumulačním tahovým systémem dělí prostor obývacího pokoje a kuchyně s jídelnou na dva funkční celky. V jídelně poskytují příjemné sálavé teplo, ze strany obývacího pokoje nabízejí kromě pohledu do plamenů i pohodlí na prostorově velkorysé kachlové lavici. TEMR

9

Kamnová vložka BRUNNER HKD 2.2 s teplovodním výměníkem umožňuje vytvářet individuální projekty kamen.

CHCETE IDEÁL?

Vybrali jste si, co je pro vás nejlepší? Nejspíš ne. K tomu, jak jsme řekli, potřebujete podrobnou konzultaci s odborníkem. K ideálu vás mohou přiblížit kombinované systémy, které jsou dnes asi nejčastějším řešením. Tak lze dosáhnout například rychlého náběhu teploty a zároveň i výhod dlouhé akumulace a sálání. Nebo si dokonce můžete dopřát i naprostý univerzál – kachlový sporák, který vaří, peče, vytápí sáláním místnost, ve které stojí, a ostatní pak pomocí teplovodního výměníku.

Více informací se nachází v únorovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

img.php


Vybíráte novou krbovou vložku nebo krbová kamna? Širokou nabídku, skvělé ceny a odborné poradenství při výběru naleznete na www.give.cz/priprava-dreva-a-vytapeni


 

Save

Uložit

Datum vydání: 23. 2. 2017

Edit: