Za kamennou zdí...

Uměřený a pohodlný dům přicházel na svět poněkud nestandardně. S autory projektu se investor kamarádí dlouhá léta, a tak vedli nejprve na balkoně při cigáru volné diskuse o životě. Svoji vizuální představu doložil budoucí majitel reality fotografií hotelové recepce!

Obec, v níž získala rodina standardní pozemek okolo 1000 m2, byla původně samostatná, s vlastním hřbitovem a kostelem. Dnes je z ní předměstí, střetává se tu fenomén města a  vesnice. Jejich dům stojí v lokalitě s novou zástavbou, navazující na původní strukturu obce. Když se dnes podíváte na ten pověstný obrázek recepce a průčelí domu, kamenná zeď a tři úzká podlouhlá okna jsou téměř stejná. Kamarádi vyhověli.

Co má dům splňovat

Rodina s odrostlými dětmi chtěla komfortní bydlení, pohodlný život, který se bude odehrávat při naprostém zachování soukromí nejen uvnitř domu, ale i  venku. Investor specifikoval dům jako místo, ve kterém bude trávit maximum času: Chce doma pracovat, aktivně i pasivně odpočívat, společensky žít i v soukromí relaxovat. Vykreslil kamarádům jednoznačnou představu, rodina upřesnila požadavky na vybavení a fungování domu. Jakou cestou se dosáhne cíle, to už bylo plně v kompetenci architektů. Jak čas šel a aktuální potřeby investora se měnily, vyvíjel a měnil se i stavební program. Základní vize však zůstala.

Kuchyňská sestava s barem vznikla na míru podle individuálních potřeb a představ majitelů. Opakuje se zde červená barva, použitá už u krbu, která s kamenným obkladem, dřevem, bílou barvou skříněk a šedou keramickou podlahou tvoří příjemný, harmonický celek.

Kámen a dřevo

Protože rodina kladla důraz na co největší provázání interiéru s exteriérem, rozhodli se architekti pro využití přírodních materiálů. Kámen se dovážel z nedalekého místního lomu, doplnilo ho dřevo. Tyto dva materiály jsou charakterotvorné, určují výraz domu v exteriéru a definují také interiér. Prostor pro vlastní dům a další drobné objekty (kryté stání pro automobily, zahradní sklad, zastřešená terasa) je vymezený dvojicí kamenných zdí. V místě, kde se zařezávají do svažitého terénu, slouží zdi jako opěrné, jinak tvoří žádanou pohledovou bariéru zaručující soukromí. Celkové uspořádání domu vyšlo z přirozeného členění na dvě hlavní funkční zóny – společenskou a intimní. Toto rozdělení ovlivnilo i konstrukční řešení domu. Společenská a technicko-provozní část domu je přízemní dřevostavba, zatímco klidovou část s ložnicemi a hygienickým zázemím tvoří dvoupodlažní hranol, postavený tradiční zděnou technologií s pevným stropem. Zdánlivě nahodilé seskupení různých objemů v různých strukturách umístěných v pevně vymezeném a definovaném prostoru bylo záměrné, architekti tak poměrně jednoduchou cestou vytvořili prostředí, které se neokouká.

Provoz domu

Dům byl navrhován již s určitou představou o budoucím vybavení, počítalo se například s umístěním vestavěných skříni, řešil se vstup tak, aby navazoval na úložné prostory a další „hospodářský“ vstup, navazující na  technickou místnost. Svoji nemalou roli hrály individuální požadavky, které ovlivnily konečnou podobu domu i jeho provoz. Tak vznikly třeba výklenky v kamenných zdech nebo byla navržena kuchyňská sestava s barem… Většího rozsahu bylo přání, aby v domě byla zakomponována sauna, která naváže na koupelnu i na venkovní terasu s vířivkou. Opravdu nebylo rozmařilé, rodina všeho využívá poměrně často, dokonce i v zimním období. Kombinovanou stavbu vytopí bez problémů kondenzační plynový kotel s integrovaným zásobníkem TUV – distribuci tepla zajišťují deskové radiátory. Tepelná pohoda v koupelně je podpořena elektrickou topnou rohoží pod dlažbou a trubkovými otopnými tělesy, tzv. žebříky. Všechny obytné místnosti si ještě mohou přitopit prostřednictvím rozvodů teplého vzduchu od krbové vložky, která je umístěna v hlavním obytném prostoru.

Život na vzduchu

Od  začátku byl součástí projektu kromě vířivky také venkovní bazén. Počítalo se s tím, že se postaví někdy později, ale nakonec se podařilo všechno najednou. Celkovou úpravu zahrady řešil investor se zahradníkem, od projektantů byl dán základní koncept uspořádání pozemku, vymezený kamennými zdmi. Také do  projektu vyznačili místa, která podle jejich celkové koncepce vyžadovala „zásadní“ výsadbu, jakou je například strom před vstupem do domu. Důležitou součástí života na zahradě je pergola. Navazuje na krytou terasu, je koncipována jako slunolam a zároveň slouží jako stříška nad vířivkou. V současnosti je celá překryta transparentním polykarbonátem, komfort využívání terasy se tak výrazně zvýšil. A čas, který rodina v rámci svého programového životního stylu tráví raději venku, se zase o něco prodloužil.

SLOVO ARCHITEKTŮ

„Chtěli jsme vytvořit prostor, který nebude stroze vykalkulovaný, který poskytne jeho obyvatelům dostatek volnosti při zabydlování. I proto jsme zvolili materiály se strukturou, které spolu s osvětlením jasně vymezují prostor. Uvnitř tohoto rámce se pak může volně uplatnit vlastní kreativita uživatelů. Základní požadavek investora – provázání s exteriérem – jsme realizovali ve dvou rovinách: komunikační a optické. Použili jsme tzv. obíhací princip při propojení interiéru a exteriéru, i při procházení funkčních zón v domě. Znamená to, že do jednotlivých místností je možné vstupovat z různých směrů a různými dveřmi, obdobně se variabilně prochází ven a vchází zpět. Opticky jsme provázali dům se zahradou průhledy, které dosáhnou z jedné části domu přes exteriér do dalšího interiéru. Venku jsou celkovým uspořádáním domu vytvořeny jakési mikroprostory, zákoutí, která se uplatňují právě v průhledech.“

VIZITKA DOMU

Autoři projektu: Ing. arch. Jan Zelinka, Ing. arch. Tomáš Bindr, Atelier 38 s.r.o.
Stavební část: Ing. Vojtěch Šimčík, Atelier 38 s.r.o.
Dodavatel: EKOBAU INVEST a.s., IPOS OPAVA s.r.o.
Zastavěná plocha: 143,7 m2
Užitná plocha: 212,6 m2
Obestavěný prostor: 698,5 m3
Obvodové a vnitřní zdivo: dvoupodlažní
část: keramické tvárnice Porotherm + VKZS
přízemní část: dřevostavba
Opláštění: zděná část: Vnější kontaktní zateplovací systém (VKZS) s probarvenou omítkou
dřevostavba: obklad dřevem Thermowood
Střecha: dvoupodlažní část: dřevěné sbíjené vazníky
přízemní část: dřevěné lepené trámy
Izolace: zděná část: stěny VKZS – PPS 140 mm, střecha minerální vata 260 mm
dřevostavba: stěny minerální vata 200 mm, střecha minerální vata 260 mm
Dělicí příčky: zděná část: keramické příčkovky Porotherm, štuková omítka, alternativně keramický obklad
dřevostavba: sádrokarton
Schodiště: přímé, železobetonové s nadbetonovanými stupni a dřevěným obkladem dub
Terasy: exotické dřevo
Podlahy: plovoucí dřevěná třívrstvá lepená dubová, keramická dlažba
Vnitřní dveře: hladké dýhované dubové, dřevěné obložkové zárubně dubové
Okna: dřevěná euro s izolačním dvojsklem, exteriérové hliníkové rolety Climax
Vytápění: plynový kondenzační kotel, ocelová desková otopná tělesa Korado

Vladimíra Storchová
Foto: Jaroslav Hejzlar

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Datum vydání: 5. 4. 2020

Edit: