Návštěva v lehkém moderním domě

Bydlet se dá i trochu jinak, v maximálně otevřeném interiéru, v němž se jednotliví členové rodiny neuzavírají ve svých soukromých miniprostorech, ve vzdušném domě se stropem vysoko nad hlavou, bez složitých technologií.

Takový dům si vybral starší manželský pár, který hledal menší formu bydlení po osamostatnění se dospělých dětí. Zaujala ho studie domu Natura Space na webových stránkách stejnojmenné společnosti. Hledali dům, který by dobře zapadl do chráněné krajinné oblasti, přitom nechtěli ani zděný dům, ani srub. Natura Space odpovídala jejich představě originálního neokázalého moderního bydlení, oceňovali její jednoduchost, šetrnost výstavby a propojení s exteriérem.

2

Dům i terasy nesou zemní vruty.

1

LEHKÁ STAVBA
Konstrukční řešení odpovídá filozofii výstavby lehkých moderních domů – Light Building, která vylučuje ze stavby všechny mokré procesy, energeticky náročné materiály a komplikované technologie, které domy zbytečně prodražují, prodlužují jejich výstavbu a jsou více ohroženy nekvalitním provedením. Mokré procesy jsou vyloučeny již ze zakládání stavby. Místo obvyklého betonového základu je tato dřevostavba založena na zemních vrutech Krinner zašroubovaných do země v rastru daném projektem. Tato technologie je nanejvýš šetrná k terénu a není nutné provádět vodorovnou hydroizolaci ani izolaci proti radonu. Dům se jednoduše připojí na inženýrské sítě díky prefabrikovanému jádru, do něhož jsou soustředěny veškeré rozvody, elektroinstalace a odpad. Samotná dřevostavba je zhotovena ze sendvičových panelů systému Europanel, který je českou verzí technologie SIP neboli Structural Insulated Panel (konstrukční izolovaný panel). Jsou univerzálně použitelné pro základové desky, obvodové i vnitřní nosné stěny a pro střešní pláště, mohou se libovolně dělit rovnými i šikmými řezy. Panely základové desky jsou uloženy na masivních lepených dřevěných nosnících připevněných k zemním vrutům. Nosnou konstrukci pro obvodový plášť z Europanelu tvoří štíty domu a dva středové masivní dřevěné rámy, které jsou nepřehlédnutelným prvkem interiéru stavby. Díky tomu, že se tepelná izolace (minimálně 180 mm polystyrenu) podílí na statice domu, dosahuje stavba vynikajících pevnostních a tepelně-technických vlastností při malých tloušťkách obvodových stěn, čímž se získá maximum obytného prostoru.

3

Ložnici tvoří samostatný modul, s hlavním prostorem ho spojuje připojovací krček.

4

Prefabrikované jádro má v sobě zabudovanou koupelnu s WC, technické zázemí pro ohřev vody, pračku, kuchyňskou linku a schodiště pro výstup do druhého nadzemního podlaží.

OTEVŘENÁ DISPOZICE
Interiér domu není rozčleněn na klasické místnosti. Uzavřené je pouze jádro umístěné ve středu dispozice. Jsou do něj směřovány veškeré sítě – elektřina, voda a odpady. Má v sobě zabudovanou koupelnu s WC, technické zázemí pro ohřev vody, pračku, kuchyňskou linku a schodiště pro výstup do druhého nadzemního podlaží, které tvoří strop jádra. Vzniká tak otevřená galerie o rozloze 6 m2. V prvních čtyřech stupních schodiště jsou umístěny zásuvky jako úložný prostor, pod schodiště je vestavěna skříň. Z vnější strany je na jádro ukotvena kuchyňská linka. Obytný prostor je rozložen kolem tohoto uzavřeného středu a přirozeně se rozpíná i do exteriéru díky terasám neseným opět zemními vruty. K propojení interiéru s terasami slouží posuvná okna s unikátním systémem otevírání a aretace v libovolných polohách. K pocitu vzdušnosti a prostornosti přispívá vysoký strop, který ozvláštňují masivní dřevěné rámy nosného skeletu. Obytná plocha je rozšířena přídavným modulem, ve kterém je umístěna ložnice.

5

6

Ve schodech jsou ukryty praktické zásuvky.

POHOTOVÁ STAVEBNICE
Systém Natura Space tvoří základní modul o rozloze 6 x 9 m, který je možné podle potřeby rozšířit přidáním dalších satelitních místností. Francouzské okno v některé ze štítových stěn se nahradí dveřmi a přídavný modul se připojí spojovacím krčkem. „Stejný princip se může využít i v části čelní prosklené stěny, a vytvořit tak dispozice do tvaru L,“ říká autor domu Roman Kubr. Výhodou je, že není nutné se pro konečnou velikost domu rozhodovat ihned. Systém v kombinaci se zemními vruty umožňuje rozšířit stavbu i po letech, podle toho, jak se mění potřeby rodiny. Rozšířit je možné i plochu galerie, která nemusí být jen nad jádrem, ale podle přání i nad větší částí půdorysu stavby. Galerii je možné využít například jako ložnici, pracovnu či třeba hrací prostor pro děti. „Naším cílem bylo vytvořit koncepci jednočlenné nebo dvoučlenné domácnosti, která ovšem umožní své další rozšíření i pro větší rodiny,“ vysvětluje Roman Kubr. „Mladý pár si může nejprve postavit malý domek pro vlastní potřeby a časem ho snadno přizpůsobí rozrůstající se rodině.“

7

Nosné středové masivní rámy jsou součástí nosné konstrukce a zároveň zdobným architektonickým prvkem.

10

VARIABILITA I ZVENČÍ
Fasádu domu tvoří obklad z různě natočených modřínových latí rozličných profilů. Tím dosáhli tvůrci zajímavého plastického vzhledu. Modřín je použit kvůli své odolnosti vůči povětrnostním vlivům, a fasáda tak může zůstat bez další povrchové úpravy. Na střechu si majitelé vybrali dřevěný střešní šindel, který harmonicky doplňuje modřínovou fasádu. Fasáda domu však může být pojednána různými způsoby, klasicky s kontaktním zateplovacím systémem či jako provětrávaná s jakýmkoliv druhem obkladu. Obdobně je to i se střešní krytinou. Zajímavé řešení použili tvůrci na vzorovém domě v Dobříni u Roudnice nad Labem, kdy jsou na střeše použity stejné modřínové latě jako na fasádě. Od srpna si zde můžete vše na vlastní oči prohlédnout.

8

9

Zemní vruty jsou šetrné k pozemku, čas na realizaci hrubé stavby se počítá v hodinách.

Více informací se nachází v srpnovém vydání z roku 2012, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

img.php

Datum vydání: 21. 2. 2016

Edit: