Introvertní souhra dřeva a oceli

2

Snahou bylo koncentrovat veškerý program a energii do jednoho jasného objektu – bloku domu, tím maximálně uvolnit pozemek a ponechat louku v neporušeném stavu.

Pro šumavské chalupy je typické, že svým umístěním působí přirozeně, jako by splývaly s okolní přírodou, neobklopují se zahradami ani dlážděnými nádvořími. A pouhých sedm let stojí na louce za vsí nad Lipnem stejně samozřejmě nový dům. Skýtá přitom nádherné výhledy i bezpečí a zdá se, že ani nestárne.

Lékaři působícímu v zahraničí učarovala louka s výhledem na vodní nádrž Lipno a zelené hřbety Šumavy. Rozhodl se vybudovat zde dům, který by zprvu sloužil jako rekreační a později i k trvalému bydlení. Návrhy, které si nechal zpracovat, ho zcela nepřesvědčily. Náhoda ho přivedla k rozestavěné vile v pražské Bubenči, kterou navrhl a projektoval zlínský architekt Pavel Mudřík. Oslovil ho, a ten brzy po návštěvě místa předložil skicu, jež investora okamžitě zaujala prvotním názorem v osazení domu na pozemek. „Snažil jsem se louku pocitově zatížit stavbou co nejméně, umístil jsem ji až na samotný konec k lesíčku, na nejvyšší bod pozemku tak, aby louka kolem zůstala volná,“ říká architekt. Toto umístění přináší i další efekt: Stavba se při příjezdu po mírně stoupající obloukové kamenité cestě přibližuje v půvabně se natáčejících pózách.

3

Dům je situován na nejvyšším bodě pozemku. Svou dispozicí reaguje na průhledy do krajiny, je příčně transparentní, takže maximálně podporuje vjemy z krásné okolní přírody. Vysoké úzké průzory na návětrné straně domu dovolují západnímu slunci proniknout hluboko do půdorysu domu.

4

Kamennou fasádu domu tvoří zeď z místního pískovce o tloušťce 20 cm, dřevěnou nehoblované modřínové fošny kladené na peření a ošetřené přírodními oleji.

KOMPAKTNÍ CELEK 
Ačkoli si investoři nekladli žádné konkrétní požadavky na architektonické ztvárnění domu, úloha architekta nebyla snadná, protože se jedná o poměrně velký dům, od něhož majitelé čekali splnění více funkcí: rekreační i trvalé bydlení se dvěma bytovými jednotkami, dostatek úložného prostoru pro sportovní potřeby, zajistit bezpečí i v době nepřítomnosti, ochránit proti šumavskému povětří… Přitom bylo třeba dům dobře začlenit do kontextu krajiny a vyhovět požadavkům památkové péče, především ve sklonitosti a tvaru střechy. Architekt Mudřík navázal na tradiční formu šumavských chalup, ale zredukoval ji na samotnou podstatu. Jako základní tvar zvolil protáhlý hranol se sedlovou střechou, který člení a doplňují venkovní konstrukce terasy, arkýře a příčně situovaného přístřešku. „Toulal jsem se po okolí, seznamoval se se zdejšími staveními, aby nový dům nebyl architektonicky cizí, přitom jsem však chtěl, aby vyjadřoval i určitou svobodu. Ač je dům poměrně velký, snažil jsem se ho netříštit, ale všechny funkce vtěsnat do kompaktního monobloku a vytvořit tak dům sevřený a přitom transparentní, introvertní a bezpečný, současně využívající energii okolní přírody s průhledy do krajiny.“ Dům přirozeně respektuje terén, vzpírá se mu jen příčná nosná stěna, která vytváří podzemní podlaží s garáží.

5

Okna domu v dřevěných rámech jsou doplněna okenicemi potaženými ocelovým plechem.

6

VIZITKA DOMU
Autor: Pavel Mudřík, spoluautor: MichaelmHofman
Projekt: 2002 – 03, realizace: 2005
Užitná plocha: 401 m²
Zastavěná plocha: 202 m²
Obestavěný prostor: 1440 m³
KONSTRUKCE
Základy: železobetonové pasy
Svislé konstrukce: nosné obvodovémsendvičové keramické zdivo s masivním kamenem z místního lomu, fošny na obvodovém plášti modřínové, nehoblované
Vnitřní příčky: sendvičové, dřevěné stěny s povrchem z překližek s loupanými topolovými dýhami ošetřenými transparentními laky, částečně omítané
Stropní konstrukce: ocelové HEB nosníky provázané s dřevěnými fošínkami s akustickou skladbou, přeplátované překližkami a dubovými pochozími prkny
Střecha: krov je tvořen roštem s příčnými ocelovými HEB vazníky, podélně po vlašsku přeplátovanými smrkovými fošnami a zavětrovanými plným viditelným prkenným bedněním
Krytina: cembonitové tašky česká šablona, titanzinková ocelová (přístřešky)
Okna: dřevěná smrková, transparentní s izolačním dvojsklem
Vytápění: teplovodní, zdroj tepla elektrokotel
Příjezdová komunikace: zpevněná zahutněným kamenivem bez krajnic se záměrem postupného prorůstání zelení

7

8

9

10

OCEL NA SCÉNU 
Vnější plášť domu je tvořen kamenem z místního lomu Plešivec a modřínovými fošnami kladenými horizontálně šupinovým způsobem. Tyto tradiční stavební materiály doplňuje ocel, která stavbu odlehčuje a dodává jí soudobou až industriální tvář. Architekt tím vyjádřil svůj celoživotní vztah ke dřevu a oceli: „Mám rád, když se tyto dva nesourodé materiály potkávají, mohou spolupracovat, využívám vlastností oceli i dřeva.“ Stavbu nesou sendvičové obvodové stěny, kamenné, nebo dřevěné – modřínové. Vně domu se s kovem setkáme u opláštění okenic a garážových vrat, na posuvných mřížových zástěnách, pororoštové galerii, či ocelových schodech. V interiéru zaujme kombinace ocelových nosníků ve stropní konstrukci s dřevěnými trámy, kovová konzole nesoucí galerii, ocelo-dřevěné i celokovové vřetenové schodiště.

13

Půdorys 1. PP: 1 – garáž, 2 – kotelna 3 – schodiště, 4 – venkovní schodiště

14

Půdorys 1. NP: 1 – zádveří, 2 – hala, 3 – místnost s biliárem, 4 – jídelna, 5 – kuchyň, 6 – pracovna, 7 – obývací pokoj, 8 – schodiště, 9 – chodba, šatna, 10 – sprcha, toaleta, 12, 13 – ložnice

15

Půdorys 2. NP: 1 – galerie se schodišti, 2 – volný prostor obývacího pokoje, 3, 4 – ložnice, 5 – koupelna, 6 – zádveří druhého bytu, 7 – jídelna, 8 – obývací pokoj, 9 – kuchyň, 10 – koupelna, 11 – ložnice

12

16

DVA BYTY 
Dům má sloužit početné rodině i častým sportovním návštěvám. Je proto členěn na dvě samostatné bytové části se společným bodem vstupu zapuštěným do objemu stavby. Industriálním vnějším schodištěm se vystupuje do horního bytu, rovně se vchází do haly v přízemí. Ta přechází v arkýř s biliárem a pracovnu. Z haly se vlevo vchází do jídelny s kuchyní a dále do obývacího pokoje, vpravo do ložnic s hygienickým zázemím. Obývací pokoj je částečně otevřen do galerie, na kterou se vstupuje přímo po vřetenovém schodišti nebo po přímém schodišti z haly. Čelní stranu obývacího pokoje zdobí vysoká úzká okna, která jsou okrasným prvkem i venkovní fasády. Tento zdobný motiv je zároveň funkční, návětrná strana zde větší prosklení neumožňuje, vysoké průzory poskytují daleký výhled, západní slunce se přitom dostane i hluboko do dispozice. Jihovýchodní stranu obývacího pokoje lemuje zastřešená terasa, která je platná v každém počasí, vytváří spojení a přechod mezi domem a okolím. Zastřešení terasy je prosvětleno pruhem skla podél fasády. Druhý malý byt je loft ového charakteru, představuje mladistvé svobodné bydlení s ložnicí oddělenou od obytného prostoru posuvnými dveřmi. Je minimálně zařízen, každý, kdo sem přijde, ho může využít po svém, volný prostor snese batohy a sportovní náčiní na podlaze… Ač spolupráce na domě probíhala na velkou vzdálenost v trojúhelníku Zlín – jižní Čechy – Curych, bylo dílo dovedeno k úspěšnému konci a majitelé i jejich návštěvy jsou se svou šumavskou chalupou nadmíru spokojeni.

 

11

Ing. arch. Pavel Mudřík 
Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Brně, vede vlastní architektonickou praxi ve Zlíně. Věnuje se rodinným domům, bytové i občanské výstavbě od studie až po realizaci. 
Realizace: 
Podnikatelské inovační centrum ve Zlíně, rodinné domy v Lomu a na Šumavě, bytový dům Paseky, most pro obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko ve Zlíně atd. 
Kontakt: 
Mudřík Pavel architects Prostřední 2250, 760 01 Zlín tel.: 603 519 973 apm@email.cz

17

18

Světlo působí i směrem z domu, v noci vytváří světelné stopy na trávě.

19

Uložit

Datum vydání: 5. 7. 2015

Edit: