Jaké možnosti máme při rekonstrukci fasády?

dům z jednovrstvého zdiva

Pasivní rodinný dům v Myslkovicích z jednovrstvého zdiva HELUZ FAMILY 50 2in1 splňuje nejpřísnější nároky tepelné izolace i bez vnějšího zateplení. Foto: Heluz

Rekonstrukce fasády rodinného domu je vlastně zásadní renovace jeho vnějšího vzhledu spojená se zateplením. Tepelná izolace fasády může být buď kontaktní, nebo provětrávaná. Jednotlivé systémy si nyní stručně představíme.

Systémy ETICS

Kontaktní termoizolační systémy bývají lepidlem, PUR pěnou nebo tmelem pevně spojeny s podkladem a zpravidla ještě ukotveny hmoždinkami. Vlivem změn vnějších podmínek totiž kontaktní zateplení pracuje, a proto bývá i při kvalitním lepení (po celém obvodu desek + bodově uvnitř) pojistné kotvení izolace nutné. Podmínkou pro využití kontaktního zateplení je suché zdivo a pevný a únosný podklad. Nejrozšířenější jsou systémy ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems), které tvoří ucelené a do detailů propracované sestavy tepelné izolace. Výhodou systémů ETICS je, že jsou vždy sestaveny z produktů jednoho výrobce, které se vzájemně doplňují a brání tvorbě tepelných mostů. Systém by měl být aplikován vyškolenou odbornou firmou. Pro radu se můžete obrátit na profesní sdružení výrobců nejčastěji používaných izolačních materiálů: Sdružení EPS ČR nebo Asociaci výrobců minerální izolace.

Větraná fasáda

Při rekonstrukci rodinných domů se dnes hojně uplatňují moderní systémy provětrávané fasády, které cíleně kladou důraz na to, aby stěna dýchala a mohla z ní přirozeně odvětrávat vlhkost. Jejich principem je proto vytvoření větrané mezery mezi izolantem a fasádou. Pro vnější obklad můžete zvolit téměř libovolný materiál. Jedná se o tzv. bezkontaktní zateplení domu, kdy je mezi tepelným izolantem (nejčastěji desky minerální vaty) a fasádním obkladem vzduchová mezera, která díky komínovému efektu (proudění vzduchu) pomáhá odvádět vlhkost z celé konstrukce domu. Zabraňuje tak tvorbě plísní uvnitř objektu a zároveň konstrukci aktivně vysouší. Navíc se tímto způsobem budova v horkých letních dnech příjemně ochlazuje. Vlastní fasádní obklad je zavěšen na dřevěném nebo kovovém roštu a v případě potřeby se dá jeho poškozená část snadno vyměnit.

přístavba k rodinnému domu

Rekonstrukce formou přístavby ve Slaném: Pórobetonové tvárnice Ytong Lambda 450 bezezbytku splnily požadovanou tepelnou izolaci, jejich přesný rozměr a lehkost usnadnily výstavbu. Foto: Xella

Nová tvář domu

Každá rekonstrukce fasády vám nabízí jedinečnou příležitost pro estetické osvěžení vnějšího vzhledu domu. Toto řešení je pochopitelně možné i tehdy, když máte kvalitně izolující systém jednovrstvého obvodového zdiva z moderních cihel či tvárnic, které již nepotřebují vkládat tepelnou izolaci na vnější stranu. Jednovrstvé zdivo se skvělými parametry tepelné i zvukové izolace dnes nabízejí přední výrobci zdicích materiálů, vzhledem k mimořádné životnosti těchto stavebních systémů však nespadá pod téma rekonstrukcí.

Text: Vít Straňák
Foto: se svolením firem Heluz a Xella

Datum vydání: 13. 6. 2024

Edit: