Navštivte dřevěnou rozhlednu Závist, na věky tu nebude, říká architekt

Rozhledna Závist

Foto: BoysPlayNice a archiv Nadace dřevo pro život

Rozhledna Závist patřila v loňském ročníku soutěže “Dřevěná stavba roku” mezi nejhodnotnější a nejúspěšnější stavby a je vítězkou kategorie Velké dřevěné konstrukce.

Vylézt nahoru, vydýchat se a v klidu se podívat na svět z výšky! Získat potřebný nadhled bez závisti. Co na tom, že ta krásná štíhlá rozhledna stojí právě na místě zvaném Závist?

Její stavba se nachází na okraji bývalé akropole keltského opida na vrchu Hradiště, které se rozprostíralo i na protějším kopci Šance a bylo tak největším opidem v Čechách. Místo je oblíbeným cílem výletníků z nedaleké Prahy. Akropole byla v minulosti kompletně probádaná archeology až na samotnou skálu, poté znovu zavezena zeminou. Místo tak ztratilo hodně ze své původní atraktivity. Rozhledna by měla tento nepříznivý stav zvrátit. Ve středu věže je zavěšeno točité dubové schodiště a nad konstrukcí z dřevěné kulatiny ční stožár opatřený korouhví a signálním světlem. Pro prodloužení životnosti konstrukce jsou horizontální prvky kryté plechem.

V době, kdy celý svět hledá cestu lepšího souznění s přírodou, minimalizace uhlíkové stopy a vybřednutí z hluboké krize, je stavba ateliéru HAMR (Huť architektury Martin Rajniš) odpovědí na řadu ze zmíněných otázek. Tvůrce Martin Rajniš k tomu dodává: Dřevěný věže nejsou na věky. Časem odejdou – a i v tom jsou nám podobný. Jsou nám podobný svým materiálem, protože dřevo je součástí přírody stejně tak, jako my jsme její součástí, a proto věřím, že k dřevěnejm věžím máme zvláštní, skoro něžnej vztah. V okamžiku, až odejdou, budou mít lidi dvě možnosti. Buď se jim věž bude líbit do tý míry, že postavěj její kopii, nebo si řeknou: umíme ještě lepší věž, a na jejím místě postavěj něco krásnějšího. Takže budoucím tvůrcům přejeme vlídný investory, odvahu a chuť stavět dobrý věže.“

Rozhledna Závist

Foto: BoysPlayNice a archiv Nadace dřevo pro život

Vizitka díla

Kolaudace: leden 2022
Doba výstavby: 6 měsíců
Architekt: Huť architektury Martin Rajniš
Dodavatel stavby: Taros Nova
Investor: obec Dolní Břežany

Text: Vít Straňák
Foto: BoysPlayNice a archiv Nadace dřevo pro život

Datum vydání: 2. 4. 2024

Edit: