Plzeňská Kanada

Nosná skeletová konstrukce se výborně osvědčuje v oblasti dřevostaveb. Nabízí široké uplatnění jak v oblasti individuální výstavby, tak u domů montovaných podle typových projektů.

Typový dům SBS Ideal VI s obytným podkrovím je určen pro vícečlennou rodinu. Svým jednoduchým tvarem se snadno zařadí do jakékoliv lokality, vyhoví i přísným požadavkům památkářů.

 

KANADSKÁ TECHNOLOGIE

Dům je postaven technologií převzatou od kanadské fi rmy SBS Vancouver. Základem je dřevěný skelet stavěný systémem rastru s roztečí pouhých 40 cm. Takto řešená konstrukce je extrémně pevná a stabilní. Jednotlivé dřevěné prvky skeletu jsou dělené a následně lepené, aby se zamezilo pnutí v profi lu a případnému kroucení. Skelet – vodorovné, svislé konstrukce a střecha – se montuje přímo na staveništi. Poté se opláští vodovzdornými dřevoštěpkovými deskami. Dovnitř konstrukce obvodové stěny se vkládá izolační vata. Další vrstva – parozábranová fólie – zabraňuje pronikání vodních par do konstrukce. Stěnu pak zevnitř uzavírá sádrokarton zajišťující hladký a rovný povrch vnitřních stěn. Fasáda je zateplena pěticentimetrovým polystyrenem, na přání se může vrstva izolace zvýšit. Konečnou vnější úpravu tvoří tažená akrylátová omítka. Sendvičová skladba obvodové stěny zajišťuje při celkové tloušťce 23,8 cm velmi dobré tepelně izolační vlastnosti odpovídající standardu nízkoenergetického domu. Dalšími obvyklými variantami jsou dřevěný nebo keramický obklad či jiná podle individuálních požadavků. V základní výbavě kryjí střechu tašky Bramac, opět je možné použít jiný druh krytiny.

 

PŘÍJEMNÝ A PROSTORNÝ

Vstup do domu je ve standardním vybavení krytý zastřešením přístřešku. Ze zádveří se přichází do společenské části s kuchyní. V přízemí je umístěna místnost, která může sloužit jako pokoj pro hosty, pracovna nebo ložnice, a menší koupelna s WC. Obytnou část domu příjemně doplňuje dřevěná terasa orientovaná do zahrady. Patro tvoří klidová zóna – tři ložnice s koupelnou. Základní dispozici je možné upravit podle individuálních potřeb. Lze instalovat elektrické podlahové vytápění s topnými konvektory, méně často je volen jako zdroj tepla plynový kotel. V objektu se doporučuje vybudovat komínové těleso pro umístění krbu sloužícího také jako využitelná rezerva.

 

DŮM V PLZNI

Představený dům stojí již čtyři roky v okrajové čtvrti Plzně. V komplikované rodinné situaci hledali majitelé dům, který by splňoval všechny podmínky moderního příjemného bydlení, ale ne zbytečně veliký. Neměli možnost se stavbě věnovat a potřebovali bydlet rychle. O fi rmě Coin CZ se dozvěděli náhodně od známého, který byl s domem od této fi rmy spokojen.

Dodnes oceňují, že vše, co bylo zpočátku domluveno, bylo ze strany realizační fi rmy beze zbytku dodrženo, samozřejmě včetně ceny. Byly provedeny drobné změny v projektu, například garáž místo garážového stání, zkrácení prostoru kuchyňského koutu, aby vznikla komora, a v podkroví byla zbudována malá šatna. Nastěhovat se mohli za šestnáct týdnů od prvního kopnutí do země, byla jim poskytnuta i metodická pomoc při jednání v bankách a dalších úřadech. Výdaje za topení nepřesahují 15 tisíc korun za rok. Pochvalují si, že fi rma i po čtyřech letech vždy okamžitě přijede a vše potřebné zajistí.

Miloslava Perglová
Foto: archiv fi rmy COIN CZ


Technické údaje

SBS Ideal 6

Projekt a realizace: COIN CZ s. r. o.
Zastavěná plocha: 80,00 m2
Podlahová plocha: 132,72 m2
Cena na klíč: 2 517 000 Kč (bez DPH)
Dispozice: 5 + k. k., přístřešek, terasa
Založení: základová deska na základových pasech, izolace proti vlhkosti a protiradonová izolace
Nosná konstrukce: systém fi rmy SBS Vancouver – dřevěný skelet stavěný systémem rastru s roztečí 40 cm
Stěny: sendvičová skladba obvodového pláště o celkové tloušťce 23,8 cm, sádrokarton 12 mm, parozábrana, minerální vata Rotafl ex 140 mm, OSB deska tl. 12 mm, polystyrenový zateplovací systém 5 cm (na přání 8 – 10 cm), fi nální akrylátová fasáda
Střecha: krytina Bramac
Okna a vchodové dveře: plastová, šestikomorová
Vnitřní dveře: Sapeli
Vytápění: elektrické podlahové v přízemí, v patře elektrické konvektory

 

Edit: