Pozor na chytáky v pojištění domácnosti!

Pojištění domácnosti není povinné, ale nedávné události na jižní Moravě ukázaly, jak je důležité. Právě díky pojištění domácnosti je totiž možné nahradit veškeré zařízení domácnosti, spolu s mnoha dalšími předměty, které poničily živly. Na co si dát při uzavírání smlouvy pozor?

Pojištění domácnosti a nemovitosti

Připomeňme si nejprve, jaký je přesný rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti. Zatímco pojištění nemovitosti kryje škody na majetku, který je pevně zabudovaný do konstrukce domu, tedy na zdech, oknech, podlahách, střeše, ale také například na kuchyňské lince, která je přišroubovaná ke stěně, pojištění domácnosti kryje škody, které vznikly na vybavení vašeho domu, nebo bytu. Jde tedy o nábytek, elektrospotřebiče, ale například také sportovní náčiní, hudební nástroje, zkrátka cokoliv cenného, co máte doma.

Přečtete si pořádně smlouvu

Pojištění domácnosti nabízí hned několik pojišťoven. Podmínky každé z nich se nějakým způsobem liší, takže je třeba číst návrh smlouvy opravdu pečlivě. Nejde o bazírování na maličkostech, ale o to, abyste si byli zcela vědomi, co všechno máte pojištěné. To je velmi důležité, abyste při případné likvidaci škody nebyli překvapeni.

Pojistěte si všechna potřebná rizika

Pojišťovny nabízejí tzv. hlavní rizika, která zahrnují požár, úder blesku, vichřici, krupobití, ale také například povodeň, záplava, sesuv půdy, zřícení letadla, či tíha sněhu. Na různých místech hrozí různá rizika. Je tedy třeba vzít do úvahy, co přesně vašemu majetku hrozí. Pokud máte například nad sebou sousedy, určitě se pojistíte proti tekoucí vodě, nebo proti vandalismu, pokud se ve vašem domě děje.

Vyhněte se podpojištění

Pojištění domácnosti je zcela volitelné, je pouze na nás, zda a jak se pojistíme. Někteří z nás mají tendence pojištěný majetek prezentovat jako menší, aby dosáhli nižší částky pojištění. To je ale chyba. Pokud totiž dojde k pojistné události, nebude vám částka od pojišťovny stačit na opravu, či pořízení nového poškozeného kusu.

Zabraňte přepojištění

Velmi špatně dopadá i druhá snaha, svůj majetek naopak zveličit ve snaze získat od pojišťovny dokonce více, než původní pojišťovaný majetek. Jde vlastně o pokus o pojistný podvod, navíc je vaše pojištění zbytečně vysoké, i když získáte skutečnou hodnotu majetku.

Aktualizujte smlouvu

Pojistnou smlouvu byste měli aktualizovat podle toho, jaké změny se dějí s pojišťovaným majetkem. Smlouva by měla vždy odrážet skutečnou hodnotu majetku, aktualizovat byste ji měli zhruba každé dva až tři roky.

Jak vidíte, je vždy výhodné mít na své straně někoho, kdo se v odborných textech pojišťoven vyzná. Na Kalkulátor.cz najdete odborníky, kteří svému oboru rozumí, a přitom mluví lidskou řečí. Velmi rádi vše vysvětlíme, upozorníme na možné chytáky a pomůžeme uzavřít to nejvýhodnější pojištění domácnosti. Kdo za projektem stojí? Projekt Kalulátor.cz nepatří žádné bance, či jiné velké korporaci. Jsme nezávislí a zákazníkům doporučujeme pojištění vždy podle toho, co je nejlepší pro zákazníka.

Michaela Kadlecová

Komerční prezentace

Edit: