Startovní byt

Když si mladá dvojice kupovala v pardubickém paneláku byt 1 + 1, měla na pohled dvě vzájemně se vylučující přání: Za prvé ze starého, značně zanedbaného panelového bytu vytvořit příjemné moderní bydlení. Druhým požadavkem pak bylo, aby rekonstrukce nepředstavovala velkou investici, protože mladí lidé by si za několik let rádi pořídili větší byt.

Majitelé si uvědomovali, že vytvořit prakticky uspořádané moderní a pohodlné bydlení, navíc v malém bytě, je náročný úkol. Z toho důvodu se obrátili s žádostí o vypracování návrhu na odborníky, konkrétně na ateliér Med Pavlík architekti.

2

1

V kuchyni s jídelnou proběhla změna v umístění kuchyňské linky. Podlahovou krytinu stejně jako v ostatních částech bytu tvoří PVC s dekorem dřeva.

DVĚ VERZE

Když investoři byt koupili, byl ve značně zane dbaném stavu, neboť jeho předchozí obyvate lé se ani nepokusili zastavit proces jeho chátrá ní. Na druhou stranu bylo výhodou, že šlo o nad standardně velký byt s dispozicí 1 + 1. S užitnou plochou 49 m2 se v řadě případů musí spokojit i bytové jednotky 2 + k. k. v novostavbách. Autor návrhu rekonstrukce architekt Tomáš Med vzpo míná na práci na projektu: „Vypracovali jsme dvě varianty přestavby. První byla dramatická – po čítalo se v ní s vybouráním všech příček, zůsta ly by pouze nosné zdi. Druhá byla naopak úspor ná, navrhovala vybourání pouze jedné příčky, a to oddělující kuchyň od vstupních komunikač ních prostor. Nepočítalo se v ní ani s odstraněním umakartového jádra, ale pouze s jeho renovací. Investoři si vybrali druhou verzi, k čemuž  architekt podotýká: „Klienti vždycky určují děj. V tomto případě si mladí lidé řekli, že spolu chtějí bydlet, ale nechtějí do prvního společného bydle ní investovat velké peníze. V případě dlouhodo bějšího bydlení bych tuto alternativu nedoporu čoval. S tímto bytem by jinak šlo kouzlit, udělat z něj příjemný byt 2 + k. k. Zde ale šlo o startovní byt, který se bude za nějaký rok prodávat.“

Podívejte se na více netradiční návštěvu v článku Netradičně v pivovaru.

CO SE ZMĚNILO

Náklady spojené s rekonstrukcí a vybavením by tu se vešly do plánované částky 150 000 Kč. Co se změnilo? Kromě vybourání příčky oddělující předsíň od kuchyně s jídelním koutem se zrušily dveře, kterými se hned za vstupními dveřmi vstu povalo do obývacího pokoje. V nice se našel pro stor pro botník, který si, stejně jako skříně v ložnici, podle návrhu autora projektu rekonstrukce vyrobili sami investoři. „Klasické šedé umakartové panelákové jádro zís kalo novou image obložením zvenčí sádrokarto nem a zevnitř omyvatelným nátěrem limetko vě zelené barvy jednotící prostor koupelny,“ říká Tomáš Med a dodává: „Pro sjednocení obytného prostoru jsme použili jeden druh podlahové krytiny, konkrétně PVC s dekorem dřeva a akcentem limetkové barvy, která se objevuje také na vzoru tapety za jídelním koutem a na různých doplň cích v interiéru.“ Žádoucí dispozice bylo dosaženo pomocí nená padné japonské stěny, kterou byl poměrně pro storný obývací pokoj rozdělen na dvě části. Ja ponská stěna dokonale zvládá roli příčky, takže se stává, že návštěva přijde do obývacího pokoje a ptá se: „A kde tady spíte?“ V ložnici jsou kromě dvoulůžka umístěny i prostorné skříně. Archi tekt řešení hodnotí slovy: „Není to ideální, proto že prostory nejsou akusticky odděleny. Japonská stěna místnost opticky rozdělí, ale nemá zvukově izolační vlastnosti. Pro mladou dvojici s podob ným denním režimem je však dostačující.“

3

4

Dveřmi po levé straně předsíně se vstupuje do obýváku.

VYBAVENÍ BYTU

Investoři se snažili ušetřit nejen na samotné re konstrukci, ale i vybavení svého prvního bytu. Společně s architekty hledali vkusný, a přitom levný nábytek. Kuchyňská sestava a dvoulůžko je z IKEA, ale židle například z Aska. „Nábytek jsme volili z více obchodů, aby byt získal osobitost,“ podotýká architekt. Doplňky si pak inves toři vybírali sami. Co se týče barevného ladění, kromě zmíněné li metkové barvy, které v bytě připadá sjednocující role, je vše neutrálně bílé. Podle slov architekta by obytný prostor neměl být určující, měl by být ku lisou života v bytě.

5

Pohled z předsíně do kuchyně a koupelny. Umakartové jádro ale změnilo svoji podobu. Zvenčí je obloženo sádrokartonem, z vnitřní strany natřeno omyvatelnou barvou.

6

Obývací pokoj je vybaven nábytkem z IKEA, sedací souprava z Aska.

JAK SE BYDLÍ

Čas letí. Ode dne, kdy se mladý pár nastěhoval do svého prvního vlastního bytu, už uplynuly té měř dva roky, a proto otázka, jak se jim bydlí, není předčasná. „Jsme naprosto spokojeni, byt je mo derní a útulný. Vyhovuje nám svojí jednoduchos tí a vzdušností, že není zastavěn nábytkem, a při tom nám poskytuje vše, co potřebujeme, včetně dostatečných úložných prostor. Pro dva lidi je to zcela vyhovující,“ odpovídá investorka.

7

V ložnici se kromě dvoulůžka nacházejí i dvě prostorné skříně.

Více informací se nachází v zářijovém vydání z roku 2012, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Edit: