Klimatizace do domácnosti

Základním úkolem klimatizace je chladit vzduch v místnosti. Často je na ni nahlíženo jako na zbytečný luxus. To může být pravdou, pokud zůstává jen u této jediné funkce a spotřebovává se přitom značné množství energie. Moderní klimatizace však dokáží mnohem více, pracují úsporněji, a dokonce je můžeme využívat po celý rok.

Vývoj klimatizačních jednotek se ubírá třemi směry – poskytnout více funkcí, spotřebovat méně energie a využívat je nejen k chlazení, ale i k vytápění místností. A jako bonus přidejme i přitažlivější vzhled.

3

Parapetní jednotky systému LG MULTI Split mají během režimu chlazení lamelu nastavenou na proudění výstupního vzduchu směrem nahoru, v režimu topení směřuje lamela ohřátý vzduch dolů, aby se vyrovnávala teplota v celé místnosti, především u podlahy.

2

Inteligentní ekologická funkce ECONAVI s automatickou detekcí snižuje spotřebu energie klimatizací Panasonic Ethera. Používá přesné technologie Human Sensor (Lidské čidlo) a Control Program (Řídicí program), aby byl provoz klimatizace optimalizován podle podmínek v místnosti.

Více funkcí

Klimatizace může vzduch nejen chladit, ale i  upravovat. Základem je prachový filtr, může být navíc vybavena dalšími filtry, které eliminují bakterie, viry, spory, plísně či pyly, neutralizují nepříjemné pachy jako kouř, odpad či výfukové plyny. Další službou, kterou mohou klimatizace nabídnout, je ionizace vzduchu – tedy doplnění o potřebné anionty. Moderní typy klimatizací dokáží i větrat. Klasická klimatizace totiž vzduch jen upravuje, ale nevyměňuje. Pak dochází k tomu, že máme v místnosti sice příjemný chládek, ale vzduch je vydýchaný, což vede k ospalosti, nesoustředěnosti, únavě. Proto jsou některé modely vybaveny přisáváním vzduchu z  vnějšího prostředí, samozřejmě zbaveného nečistot. Další možností, kterou klimatizace nabízejí, je řízená úprava vlhkosti, odvlhčování, popřípadě zvlhčování vzduchu. Pro uživatelský komfort jsou klimatizační jednotky vybavovány různými programy, například rychlé ochlazení, kdy je do místnosti vháněn při vysoké rychlosti chladný vzduch. O  konstantní cirkulaci vzduchu se stará funkce označovaná většinou jako ventilátor. Její sofistikovanější obdobou je funkce označovaná jako swing nebo chaos swing, jejímž prostřednictvím je možné ovládat nejen konstantní dávkování chladného vzduchu, ale i  jeho rovnoměrné rozmístění v  interiéru. Nemusíme se dokonce zabývat ani tím, na  kolik stupňů klimatizaci nastavit, stačí stisknout tlačítko, že je nám příliš horko nebo příliš zima, klimatizace sama upraví chod na potřebnou teplotu. Důležitá je funkce automatického čištění, která zabraňuje množení plísní a bakterií.

4

U multisplitové klimatizace je možné kombinovat venkovní jednotku s různými typy vnitřních jednotek – nástěnnou, parapetovou či kazetovou. Klimatizace Sinclair jsou úsporné díky inventorové technologii, o čištění vzduchu od škodlivých bakterií se stará Plasma technologie. A-Z Chlazení

5

Čelní panel vnitřní stylové klimatizační jednotky Nexura v režimu topení sálá teplo jako klasický radiátor. Hluk vzniklý při chlazení je pouhých 22 dB, při topení 19 dB. Systém autoswing zajišťuje rovnoměrnou distribuci vzduchu po celé místnosti. DAIKIN

Úspornější provoz

Standardní jednorychlostní kompresory, které slouží k  ochlazování vzduchu v  klimatizačních jednotkách fix speed, pracují v režimu on/off, tedy cyklicky se zapínají a vypínají. To vede k nepříjemnému kolísání teplot, zatížení hlukem a ztrátám energie. Mnohem účinnější a komfortnější provoz nabízejí jednotky inventorového typu, které mohou plynule měnit rychlost otáček a tím požadovaný výkon přizpůsobit aktuálním podmínkám. Požadovaná teplota je nastavena na termostatu, který ví, kolik výkonu je třeba k jejímu dosažení, a předá potřebný pokyn venkovní jednotce. Díky tomu zůstává teplota v místnosti stálá a uspoří se 30 až 40 % energie. Výhodou invertorových jednotek je i tišší chod. Musíme si za ně sice oproti těm klasickým připlatit, díky úsporám energie se však vložená investice brzy vrátí, nehledě na komfortnější provoz.

6

Klimatizační jednotky řady Libero s invertorovou technologií, trojitou filtrací dosahují výkonu chlazení 3,5 kW, výkon topení 4 kW. LG

Chlazení i vytápění

V našich podmínkách potřebujeme služby klimatizace asi šedesát dní v roce. Moderní klimatizace však nemusí zahálet ani v chladnějším období, je-li schopna sloužit i k vytápění. Jedná se vlastně o tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, někdy se setkáme s označením klimatizace s reverzním chodem. Mohou být nastaveny na automatický režim a přepínat na chlazení nebo vytápění podle nastavené teploty v interiéru. Účinně slouží k  vytápění zejména v  přechodných obdobích, kdy dosahuje nejvyššího topného faktoru označovaného COP. Můžeme tak z  jedné dodané kWh energie získat například 5 kWh (při topném faktoru 5). Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je schopné pracovat až do venkovních teplot -15 °C. Se snižující se teplotou ovšem klesá jejich účinnost. Pokud však pokryje alespoň ze 60 % tepelnou ztrátu objektu, je možné získat výhodnější sazbu na elektrickou energii, která se vztahuje i na ostatní spotřebiče v domácnosti. Tím je možné docílit výrazných úspor v platbách za elektřinu.

7

Polyfunkční ventilační a chladicí jednotka LWZ 304/404 SOL je kompletním systémem pro centrální větrání nízkoenergetických rodinných domů, aktivní chlazení, centrální přípravu teplé vody a veškeré zásobování teplem pro vytápění. STIEBEL ELTRON

8

Toshiba Super Daiseikai V je klimatizací nejvyšší třídy s vysokým koeficientem COP (až 5,36). Optimalizací spolupráce invertoru a kompresoru Twin Rotary dosahuje nízké roční spotřeby energie. Je vybavena nejen mikroprachovými zeolitovými a bioenzymovými filtry, ale i aktivním antialergenním elektrostatickým plasma- ionizačním filtrem. OMEGA

Jak si vybrat?

Nevybírejte podle ceny, opravdu kvalitní klimatizaci nebo tepelné čerpadlo s  tichým a  úsporným provozem nepořídíte za hubičku, levné klimatizace jsou hlučné, ztrácejí na účinnosti a mají krátkou životnost. Obecně účinné filtry zvyšují hlučnost jednotky, protože každý filtr omezuje průtok vzduchu. Čistota vzduchu je proto vykoupena vyšší hlučností klimatizace, menší účinností chlazení nebo vyšší cenou. Klimatizace s účinnou filtrací a zároveň tiché se proto pohybují ve vyšší cenové hladině. Srovnávejte tedy všechny důležité parametry, včetně záručního a pozáručního servisu. Výkon chlazení popisuje faktor EER, jedná se o poměr chladicího výkonu a příkonu. Pro zařízení v třídě energetické účinnosti A musí být větší než 3,20, přitom je však třeba sledovat zároveň spotřebu energie v delším časovém období. Ta je při stejném chladicím faktoru nižší u invertorových jednotek. Topný výkon udává COP, topný faktor, který se pohybuje od 3 do 5. Hlučnost jednotek začíná na 20 dB u nejtišších invertorových, nejhlučnější jsou mobilní, zhruba 50 dB i více. Pokud uvažujete o pevné instalaci klimatizace, tedy nejen o mobilní jednotce jako operativním řešení, určitě se obraťte na specializovanou firmu dobré pověsti. Při návrhu je totiž třeba brát v úvahu nejen velikost místností, ale i jejich orientaci, tepelnou ztrátu objektu, pasivní zisky jak ze slunečního záření, tak z provozu spotřebičů a podobně. Odborník poradí nejen s tím, jaký systém vybrat, ale i s umístěním klimatizace do bytu.

Více informací se nachází v květnovém vydání z roku 2012, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

img.php

Foto: archiv firem

Datum vydání: 13. 4. 2017

Edit: