Stavění s betonem

Samotná představa betonu možná v první chvíli nenavodí pocit útulného domova. Je to však pouhý dojem, možná ovlivněný velkými betonovými stavbami či fádními panelovými domy. Beton je však materiál nad jiné tvárný a umožňuje stavět rozličnými způsoby příjemné a funkční domy.

Rozličné tváře betonu přinášejí na jedné straně možnost laikům svépomocí stavět snadno, na druhé straně dovolují architektům vytvářet originální odvážná díla, kde stavební materiál neomezuje tvůrce v jejich rozletu. A proč si nedovolit rozlet i u rodinného domu?

1

Pro stavění jako stvořený

Vlastnosti betonu ho pro stavebnictví přímo předurčují. Je pevný, velmi stabilní, zdravotně nezávadný, nehořlavý a velmi trvanlivý. Jeho charakteristickou vlastností je, že ztuhne v předem daném tvaru. Tak mohly – v kombinaci s betonářskou ocelí – vzniknout odvážné konstrukce mostů, o kterých se lidem dříve ani nesnilo, i domy, které dnes obdivujeme a zapisujeme do seznamů kulturních památek, jako například dvě nejznámější vily na našem území – Loosovu vilu v Praze a vilu Tugendhat v Brně. Nemluvě například o odvážných stavbách Corbusierových či Wrightových. Co betonu jako stavebnímu materiálu schází, jsou dobré tepelně izolační vlastnosti. Můžeme je mu však dodat buď kombinací s tepelně izolačními materiály, nebo přímo úpravou betonové směsi tak, aby lépe izolovala.

3

Obvodové zdivo stavebního systému LIVETHERM s integrovanou vložkou z polystyrenu či neoporu dosahuje při tloušťce 400 mm součinitele prostupu tepla U = 0,19 W/m2K. BETONOVÉ STAVBY – GROUP

4

Tvárnice Liapor SL z lehkého keramického liaporbetonu mají vynikající zvukově izolační vlastnosti, jsou staticky a požárně velmi odolné, při tloušťce zdiva 365 mm dosahují U = 0,21 W/m2K díky vyplnění dutin lehkým minerálním izolantem. LIAS VINTÍŘOV

Snadno a lehce

Nejrozšířenějším způsobem zvýšení izolační schopnosti betonu je vytvoření nepatrných vzduchových dutin – pórů v betonové směsi. Vzduch jako nejlepší izolant tak dodává tomuto materiálu, pórobetonu, vysoký tepelný odpor. Jinou možností je nahradit kamenivo ve  směsi tepelným izolantem. Z takto připravených směsí se vytvářejí lehké a přesné tvárnice, které se staly rovnocennou alternativou klasického zdění z pálených keramických materiálů. Pórobetonové tvárnice umožňují s přehledem dosáhnout u obvodových konstrukcí hodnot doporučovaných normami pro tepelně izolační vlastnosti budov, špičkové výrobky pak splňují nároky na výstavbu nízkoenergetických domů při jednovrstvém zdění, tedy bez přidání dodatečné vrstvy izolace. Součinitel prostupu tepla obvodovou neomítnutou zdí může činit až 0,16 W/m2K při tloušťce zdi 500 mm. Nároky na  tepelně izolační vlastnosti materiálu jsou dnes již tak vysoké, že se dále zvyšují kombinací s  vrstvou tepelné izolace integrované přímo do zdicích prvků. Pak můžeme postavitzeď o  něco subtilnější, která však dosahuje ještě lepších tepelně izolačních parametrů. Velkou předností pórobetonu je snadná opracovatelnost a nízká hmotnost stavebních prvků. To vede k jeho oblibě u individuálních stavebníků rodinných domků, kteří si mohou troufnout i na stavbu svépomocí. Tvárnice se spojují tenkovrstvými maltami nebo speciálními lepidly, jedná se pak o suchý, a tedy jednodušší a rychlejší proces výstavby. Ve svislých spárách se tvárnice spojují na principu pero drážka. Nevýhodou je nasákavost pórobetonu, není ho proto možné použít tam, kde hrozí kontakt s  vodou. Proto je nutné chránit ho před vzlínající vlhkostí kvalitní hydroizolací. A nesmíme zapomenout ani na ochranu pórobetonu i během stavby, před deštěm i před navlhnutím uložených tvárnic zespodu.

5

Foto: Betonové stavby

6

Technologie montovaných nízkoenergetických domů ICON je založena na principu výrobních linek automobilového průmyslu a vychází z chápání stavby domu jako logistického systému umožňujícího řadu obměn. Prefabrikáty na bázi lehčeného betonu jsou již z výroby opatřeny integrovanou tepelnou izolací, osazeny okny, dveřmi, topením, sanitárním vybavením atd. DENNERT Massivhaus

Betonový sendvič

Ani běžný vibrolisovaný beton z našich stavenišť nevymizel. Je pevný a nenasákavý, proto se velmi úspěšně používá do základů budov, kde vibrolisované tvarovky fungují jako ztracené bednění. Existují však i stavební systémy z vibrolisovaného betonu určené pro stavbu nosného obvodového pláště. Díky pevnosti, jednoduchosti zdění i příznivé ceně se často využívají pro stavby, na které nemáme zvláštní tepelně izolační požadavky, garáže, dílny a podobně, protože mají nedostatečný tepelný odpor. Pro stavbu rodinných domů se používají jako součást sendvičového zdiva, kde tvoří nosnou pevnou a  stabilní vrstvu, tepelně izolační vlastnosti zajistí přídavná izolace. Lícovou povrchovou úpravou pak může být omítka, obklad, zavěšená odvětrávaná fasáda či přizdívka z lícových betonových cihel.

Železobetonový skelet

Železobeton umožňuje vyrobit subtilní prvky, které vytvoří nosný prostorový rám budoucího domu. Poskytuje mnohem větší dispoziční variabilitu oproti zděným konstrukcím dosahujícím potřebné únosnosti jen v  masivní stěně. Dává tak větší svobodu architektonickému výrazu domu i potřebám uživatelů domu tím, že dispozice není svázána statickými podmínkami stěnových konstrukcí. Větší volnost se netýká jen dispozic uvnitř daného prostoru, ale skeletové konstrukce umožňují dodat domu členitější atypické tvary, tak, jak to u stěnových konstrukcí není možné. Díky tomu, že dům je vytvářen subtilní pevnou kostrou, mohou být výplně stěn vytvořeny z různých materiálů podle přání a potřeb uživatelů jak co se týče vzhledu, tak užitných vlastností včetně tepelně izolačních. Mohou se tak spojit výhody různých materiálů, železobetonu a dřevostavby, železobetonu a keramické výplně stěn a podobně.

7

Skládané konstrukce ze systémových tvarovek KB-BLOK jsou tvořeny vlastní nosnou konstrukcí z vibrolisovaných betonových tvarovek, izolační vrstvou a finální fasádní vrstvou, kterou může tvořit jak omítka, tak obklad nebo fasádní přizdívka. Volbou skladby sendviče se mění podle požadavků vlastnosti a celková tloušťka stěny. KB BLOK

8

Pórobetonové tvárnice Thermoblock s integrovanou tepelnou izolací jsou určeny především pro domy v pasivním energetickém standardu, mají hodnotu součinitele prostupu tepla v hodnotě 0,12 W/m2K při tloušťce 425 mm. H+H

A nebojte se panelů

Nenechme se odradit zkušenostmi s panelovými domy socialistické výstavby. Myšlenka prefabrikace, tedy přenesení klasických stavebních prací a mokrých procesů do továrních hal není vůbec špatná. Získáme tak přesný výrobek neovlivněný uměním nebo neuměním řemeslníků na stavbě. Na místě samotném je dům rychle smontován. V současné době se s panelovou výstavbou montovaných domů setkáváme většinou u dřevostaveb, existují však i firmy, které nabízejí prefabrikované rodinné domy na bázi lehčených betonů. Stupeň prefabrikace se různí – od pouhých panelů, které se na stavbě opatří fasádním zateplovacím systémem, po  panely zcela dokončené a  osazené okny, které se na místě opravdu jen smontují. Nejvyšším stupněm prefabrikace je výroba celých modulů včetně zařizovacích předmětů.

9

Přesné tvárnice H+H Greenblock určené pro zdivo s vysokou hodnotou tepelného odporu se vyrábějí ve dvou provedeních, PDK a hladká, obě s hodnotou lambda 0,09 a součinitelem prostupu tepla U = 0,22 respektive 0,16 W/m2K . Jsou určeny k přesnému zdění na tenké maltové lože. Díky úchopové kapse u provedení PDK (pero, drážka, kapsa) je s výrobkem jednoduchá manipulace. H+H

Více informací se nachází v červnovém vydání z roku 2012, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

titul

Odborná spolupráce: Jiří Domlátil
Foto: archiv firem

Datum vydání: 18. 3. 2016

Edit: